Historie společnosti

Rok 1991

Firma ADEVA – zařízení školního stravování s.r.o. vznikla na konci roku 1991 za účelem zahraničního obchodu v oboru dřevoobráběcích strojů. V roce 1995 firma ukončuje svou obchodní činnost a hlavní náplní se stává činnost hostinská spojená s provozováním závodního stravování a cateringových služeb. Na začátku roku 1996 jsme se stali provozovateli závodní jídelny firmy ESAB Vamberk, a. s.. Během tohoto roku se nám podařilo uspět v dalších výběrových řízeních na provozovatele Školní jídelny v Rokytnici v Orlických horách a ve Vamberku Od 1. ledna 1997 tak je tak společnost zařazena do sítě školských zařízení a smí vykonávat aktivity v oblasti řízené Ministerstvem školství ČR. 3. února 1997 zahajujeme provoz v nově zrekonstruované školní jídelně v Rokytnici v Orlických horách. Ve velmi krátké době se podařilo naplnit kapacitu jídelny na 350 jídel denně. Zajišťovali jsme jak školní stravování, tak stravování důchodců, pečovatelské služby a cizích strávníků včetně zajištění dopravy jídel. V roce 1998 zahajujeme provoz ve zcela nově vybudované školní jídelně ve Vamberku. Jídelna má kapacitu 1000 jídel denně a v krátké době připravujeme 4 základní druhy jídel. Pro školní strávníky rozbíháme zcela novou koncepci školních jídelen, kdy strávník má možnost během výdeje dokupovat nadstandardní nabídku pokrmů a kultura stolování představuje špičku v našem oboru. Od 1. září 1998 tedy provozujeme dvě školní jídelny. Počet vařených jídel se pohybuje okolo 1000 jídel denně. Naše společnost zaměstnává 22 zaměstnanců.

Pro vysokou kreativnost a flexibilitu byla firma, v závěru roku 2000 a na počátku roku 2001, požádána Ministerstvem vnitra ČR (Správa uprchlických zařízení Praha) o výpomoc při zajištění celodenního stravování uprchlíků v Pobytovém táboře v Kostelci nad Orlicí v období, kdy nebylo zprovozněno jejich vlastní stravovací zařízení. Ověřili jsme si, že dokážeme vyhovět i tak nestandardním požadavkům jako je stravování cizích státních příslušníků, osob s různými stravovacími návyky (muslimská kuchyně), různé druhy diet, stravování kojících matek. A to vše i při 100 % mezi denních výkyvech v počtu stravovaných osob. Od 1. 10. 2002 se stáváme provozovateli závodní kuchyně ve firmě Piana Týniště a. s. V již zastaralejší kuchyni vaříme přes 350 obědů denně. Z tohoto počtu tak 250 strávníků představují hlavní a oddělená výdejna firmy Piana a okolo 100 jídel představují cizí strávníci, kteří docházejí do jídelny a firma Elitex Týniště kam denně dovážíme skoro 90 jídel. Jídelna vaří 3 druhy hlavních jídel. V tomto roce dochází k zásadním změnám v organizaci školských zařízení. Všechna školská zařízení se stávají samostatnými právními subjekty což má za následek také změny v uspořádání naší firmy. ZŠ Rokytnice v Orlických horách získává školní jídelnu do svých rukou a mi tak k 31. 12. 2002 končíme svou činnost. Do rukou ředitele školy předáváme kvalitně zaběhlý provoz s vyškoleným personálem. Firmy, kterým dovážíme jídlo z Rokytnice přecházejí do provozovny ve Vamberku. Ta tak vaří již více než 1000 jídel denně. V tomto roce vyhráváme výběrové řízení na provozovatele školní jídelny v Kostelci nad Orlicí. Tam také 1. ledna 2003 zahajujeme provoz. Jídelna má kapacitu 900 jídel a ta je ve velmi krátké době zcela zaplněna. Zároveň pomáháme Městu Kostelec řešit problém malých nerentabilních kuchyňských provozů při dalších základních školách. Jídlo centrálně vyrábíme v naší provozovně a dopravujeme ho na oddělené výdejny. Vše probíhá pod přísnou kontrolou KHS s ohledem na choulostivou skupinu strávníků, jakou děti bezesporu jsou. Obě jídelny tak zajišťují stravování zhruba 800 dětských strávníků a skoro 1000 firemních strávníků. Mezi našimi klienty jsou malé firmy s počtem do 10 zaměstnanců a zároveň velké firmy s počtem převyšující 100 strávníků. Rok 2005 představuje zahájení centralizace výroby v naší společnosti. Ukončujeme vaření v již zastaralém provoze firmy Piana Týniště a výrobu přesouváme do ŠJ ve Vamberku. Tento krok má za následek vyšší efektivitu výroby a snazší dodržování hygienických a výrobních požadavků při přípravě jídla.

Rok 2006 přináší výrazné zvýšení obratu v oblasti cateringových služeb. Firma disponuje možností zapůjčení párty stanu o celkové výměře 10 x 20 m. Díky této skutečnosti získává především v letním období velké množství zakázek se zajištěním akcí. Nárůst obratu v této oblasti se tak meziročně zvýšil o 250 %. Přitom i nadále udržujeme stejné výkony v oblasti školního a závodního stravování. Charakteristické pro společnost je dynamický rozvoj vyjádřený celkovým ročním obratem firmy. Zatímco v roce 2000 činil tento ukazatel více než 13 mil. Kč, v r. 2001 dosáhl 17 mil. Kč, v r. 2002 již bylo vytvořeno téměř 20 mil. Kč a v r. 2003 jsme přesáhli 25 mil. Kč. Progresivní tendence pokračují i v roce 2004. V roce 2005 vytvořila naše společnost obrat větší než 27 mil. Kč a zaměstnává v současné době 50 osob. Rok 2006 přináší navýšení obratu především v oblasti cateringových služeb o 250 %. Celkový obrat firmy je 25 107 tis a počet zaměstnanců ke konci roku 2006 je 54. V roce 2007 pokračujeme v nastartovaném trendu. Daří se nám získávat nové zákazníky ve všech oblastech naší činnosti. Posun tedy představuje zhruba 8% nárůst obratu společnosti.

Roky 2008 – 2011 se nesou v duchu ekonomické recese. Tím pádem dochází ke stagnaci výkonu společnosti. Oblast cateringových služeb postihuje velmi nízký zájem ze strany zákazníků. Firmy redukují své počty zaměstnanců. Přesto se daří společnosti přečkat těžké časy. V roce 2011 se společnost dostává mezi vybrané žadatele o podporu z evropských fondů a začíná rekonstruovat zchátralý objekt hostince v Kostelecké Lhotě. Rok 2012 přináší velké změny. Města Vamberk i Kostelec nad Orlicí se rozhodli vypsat nová výběrová řízení na provozy obou školních jídelen. Mezi žadatele vstupují velké nadnárodní společnosti v oblasti stravování. Jejích nabídkám pak nedokážeme konkurovat a během 6-ti měsíců jsme nucení oba provozy opustit a tím také vypovědět z kapacitních důvodů spoustu stravovaných subjektů. V tomto roce také dochází k otevření zrekonstruovaného provozu Hostince u Hubálků v Kostelecké Lhotě. Tím se naše služby rozšiřují také o ubytovací, restaurační a konferenční služby. Začínáme tak vařit ve svém.

Rok 2013 přináší další rozvoj společnosti. Mezi naše klienty patří od 1. 8. 2013 společnost Federal Mogul v Kostelci nad Orlicí. S tím se také rozšiřují naše služby o nepřetržitý provoz zajišťující stravování zaměstnanců v tří-směnném provozu včetně víkendů a státních svátků. Stravujeme tak více jak 400 strávníků.

Díky dobrým referencím a dobře zvládnutému systému bez objednávkového stravování s nabídkou z více jak 7 druhů jídel se naše rodina rozšiřuje o dalšího významného zaměstnavatele našeho regionu. Je jí společnost Saint Gobain z Častolovic. K dispozici tak získáváme výrobní zařízení a počet našich strávníků se rozšiřuje na 600 denně.

K dnešnímu dni provozujeme dvě závodní restaurace. Díky tomu mají naši zaměstnanci praktické zkušenosti zvládat náročné a moderní technologie výroby teplých a studených pokrmů. V současné době máme ve výrobních provozech zaveden systém H.ACCP. Tento systém stanovuje, vyhodnocuje a kontroluje rizika, která by mohla ovlivnit zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů. Dále zabezpečuje výrobu jak po technologické, tak po stránce výrobní a zvyšuje prestiž celého provozu.

V návaznosti na maximální kompletnost našich služeb se zabýváme také poradenskou činností při vybavování stravovacích zařízení jak technologií, tak drobným inventářem až po výpočetní techniku atd. Trvale se zabýváme péčí o nastupující mladou generaci lidí z oboru. Součástí práce našeho kvalifikovaného personálu je odborná praktická výchova učňovského dorostu. Ročně se na pracovištích společnosti vystřídá cca 2 - 5 chlapců a dívek, kteří absolvují praktický odborný výcvik.


Rodina je základ

Firma ADEVA je firmou rodinnou tzn., že se vyznačuje vysokou stabilitou postavení na trhu. Rok od roku vytváří nová pracovní místa. Dnes a denně naše firma uspokojí více než 600 strávníků v moderním konceptu závodní restaurace výdejních místech. Nakonec i dlouholetá praxe tří generací rodiny Hubálkových jak doma tak i v zahraničí zaručuje vysokou úroveň poskytovaných služeb. Moderní rodinný přístup k tradičním hodnotám naší gastronomie je vyjádřen mottem naší společnosti:
     „Moderní tradice v gastronomii všedních dní“


500x500